Inżyniera budowlana - Prace budowlane

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w następujących dziedzinach

Przetargi:

 • programy funkcjonalno użytkowe,
 • dokumentacje projektowe do celów przetargowych,
 • kosztorysy inwestorskie, przedmiary,
 • specyfikacje techniczne,
 • opracowanie harmonogramów realizacji inwestycji,
 • inwentaryzacje,
 • doradztwo techniczne,

Projekty budowlane i wykonawcze:

 • budownictwa hydrotechnicznego i wodno-melioracyjnego,
 • budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i użyteczności publicznej,
 • rozbiórek obiektów budowlanych,
 • zabezpieczeń obiektów budowlanych,
 • projekty zagospodarowania terenu,
 • inżynierii sanitarnej i elektrycznej,
 • termomodernizacje,

Opinie naukowo - techniczne:

 • ekspertyzy naukowo-techniczne,
 • opinie o stanie technicznym,
 • przeglądy okresowe,
 • operaty wodno-prawne,
 • weryfikacje ekonomiczne projektów,
 • audyty i charakterystyki energetyczne,
 • doradztwo techniczne,
 • plan BIOZ,

Domki jedno i wielorodzinne:

 • adaptacja projektów typowych,
 • charakterystyki energetyczne,
 • mapy do celów projektowych,
 • pełnienie funkcji kierownika budowy,
 • uzgodnienia formalno-prawne,

Nadzory budowlane:

 • pełnienie funkcji kierownika budowy,
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru,